Звіт завідувача про діяльність дошкільного навчального закладу № 6 «Дзвіночок» загального типу Мелітопольської міської ради Запорізької області перед колективом та громадськістю за 2020-2021 н.р.

Дошкільний навчальний заклад № 6 «Дзвіночок» загального типу здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Конвенції про права дитини, Закону України «Про охорону праці», Закону України «Про мови», Закону України «Про цивільний захист», Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, «Положення про дошкільний навчальний заклад», інших нормативно-правових актів, власного Статуту та колективного договору.
Дошкільний заклад працює за 5 – денним робочим тижнем. Режим роботи закладу 6.30 – 17.00 , чергова група 6.00 – 18.00. у карантинний період режим роботи закладу змінено з 07.00 – 17.30 годин.
Навчальний рік у дошкільному закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня - оздоровчий період. Дошкільний заклад працює в україномовному режимі.
Зарахування дітей до дошкільного закладу здійснюється на підставі заяв батьків, або осіб, що їх замінюють, ксерокопії свідоцтва про народження дитини, медичної довідки, довідки про епідеміологічне оточення, що відповідає п. 6 «Положення про дошкільний заклад».
В дошкільному навчальному закладі працює 4 групи (1 – ясельна, 3 - садові), виховується - 111 дітей, при плановому контингенті 75 дітей. Заклад відвідують 7 дітей з багатодітних родин, 5 дітей, де батько учасник АТО, 1 дитина зі статусом ВПО, 2 дитини з малозабезпечених сімей. Ці діти в повному обсязі користуються пільгами, передбаченими чинним законодавством.
В дошкільному навчальному закладі № 6 працює 25 співробітників, з них 9 педагогів: 2 педагога мають категорію спеціаліст, 3 – спеціаліст першої категорії, 3 – спеціаліст другої категорії, 1 педагог – 9 тарифний розряд.
В закладі постійно ведеться робота по соціальному захисту працівників відповідно до Колективного договору, який складений між адміністрацією і трудовим колективом закладу. Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально-економічних, виробничих і трудових відносин, щодо соціально-трудових пільг, гарантій, компенсацій адміністрація та орган профспілкової первинної організації забезпечують належні умови соціального захисту працівників.
Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до Базового компонента дошкільної освіти та програм «Світ дитинства», «Оберіг», річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення. Зміст річного плану структурований у відповідності до рекомендацій інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України, молоді та спорту України від 03.07.2009 р. № 1/9-455 «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах». План схвалено педагогічною радою 31.08.2020 року, затверджено завідувачем закладу. Розроблений розклад занять, заняття планувалися переважно у першій половині дня, спираючись на санітарні вимоги та граничне допустиме навантаження.
Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створенні умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку. Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, формуванню їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.
Педагогічний колектив поглиблено працював над проблемною темою «Формування навчально – пізнавальної компетентності дошкільника на засадах активного використання ігор і завдань». Роботу педагогів було спрямовано на вирішення завдань всебічного розвитку індивідуальності кожної дитини на основі виявлення здібностей, формування інтересів і потреб, мотивації до досягнення успіхів, збереженню фізичного, психічного і духовного здоров’я дітей. Були визначені пріоритетні завдання:
1. Забезпечення цілісного підходу до формування ігрової компетентності дошкільника.
2. Особливості формування логіко – математичної компетенції дитини.
З метою розв’язання цих завдань були проведені різні форми методичної роботи: інтенсивний теоретичний семінар «Дитячий садок і Нова українська школа: як прокласти місток», семінар-практикум «Впровадження та поширення інформаційно – комунікаційних технологій у роботі ДНЗ з дітьми, педагогами та батьками», з метою підвищення рівня теоретичних та практичних знань педагогів, використовуючи інноваційні технології, удосконалюючи професійну майстерність педагогів, поширення педагогічного досвіду «Методичний аукціон: найкращі цікавинки», тренінги, педагогічний всеобуч, консультації; організована робота творчої та динамічної груп, педагогічного всеобучу, колективних переглядів. Підсумком цих заходів стала робота педагогічних рад.
Педагоги закладу впродовж навчального року активно займалися самоосвітою: відвідували онлайн вебінари, семінари, вивчали новинки педагогічної літератури та методичних посібників, обговорювали періодичні педагогічні видання на педагогічних годинах тощо.
Упродовж 2020/2021 навчального року колектив закладу брав участь у конкурсах: міський конкурс «Книга зі мною» (І місце, Фабріціус Л.В., ІІ місце, Малєва А.О.), загальноміський творчий конкурс «Мамо, я тебе люблю» (І місце, Журавська Ю.І.), міжнародний конкурс творчих робіт «Моє покликання - педагог» (І місце, Фабріціус Л.В.), «Стежина до математики» (Черданцева Г.А.), фестиваль «Маленькі артисти» дефіле: Еко – мода (Черданцева Г.А.).
Постійно проводиться робота щодо розбудови єдиного інформаційного освітнього простору: систематично оновлюється сайт дошкільного закладу, впроваджується програма «Курс: Дошкілля», забезпечується електронна реєстрація дітей в ДНЗ. Події діяльності дошкільного закладу систематично висвітлюються на сторінках міських ЗМІ, сайті закладу.
Колектив налаштований на участь в методичних заходах міського рівня, а саме на майстер – класи, тренінги, вебінари. Наголошено педагогам на публікації своїх авторських розробок, конспектів, сценаріїв.
Одним з головних завдань функціонування дошкільного закладу є взаємодія дошкільного закладу з родиною. Педагогами ДНЗ систематично проводяться батьківські збори, консультації, наочно-інформаційні повідомлення - спілкування через соціальну мережу Viber, сторінку у Faceboоk, сайт та блоги спеціалістів.
Правильно організоване харчування дітей є одним з головних компонентів фізичного розвитку дітей. Організація харчування дітей в дошкільному навчальному закладі здійснюється згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 1591 від 22.01.2004 року «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»; наказу Міністерства освіти і науки України від 17.04.2006 № 298/227 «Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах», наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України Міністерство охорони здоров’я України від 26.02.2013 № 202/165 «Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах».
Медичною службою закладу здійснюється постійний контроль за постачанням продуктів харчування. Дошкільний заклад забезпечується продуктами харчування централізовано. Замовлення і отримання продуктів від постачальників здійснюється комірником у відповідності до потреб сезону, перспективного меню, фактичної кількості вихованців, термінів придатності товару, тощо. Продукти харчування надходять до навчального закладу разом із супровідними документами, які свідчать про їх безпечність, якість, ґатунок, категорію і дату виготовлення. Асортимент продуктів різноманітний. Адміністрацією, медичним персоналом, відповідальними особами контролюється наявність сертифікатів якості, терміни реалізації продуктів харчування, виконання умов зберігання. Сестра медична старша закладу контролює виконання меню і якість страв. В дошкільному закладі в наявності картотека страв, яка повністю відповідає вимогам Інструкції з організації харчування, розроблена картотека страв відповідно вимогам НАССР, технологія приготування страв не порушується, дотримується у повній мірі.
На даний час один день харчування дітей, які відвідують ясла становить 21,00 гр., а в групах садка – 30,00 гр. Із них батьки платять 70%, відповідно – 14,70 гр. та 21,00гр.
На протязі навчального року проводився адміністративний контроль за виконанням правил внутрішнього розпорядку, охорони праці, пожежної безпеки, розроблені інструкції, оформлена документація з ОП, ОБЖД.
Аналіз роботи ЗДО за навчальний рік показав, що для реалізації поставлених завдань були об’єднанні зусилля педагогічного колективу та адміністрації. Вдало підібрані форми методичної роботи з кадрами позитивно вплинули на організацію життєдіяльності та рівень досягнень дітей.
Роботу педагогічного колективу за минулий навчальний рік оцінено як задовільну.
Для підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її сталого інноваційного розвитку, педагогічний колектив закладу має продовжувати спрямовувати свою діяльність на формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості, починаючи з перших років життя дитини і завершуючи її вступом до школи.
Постійне інформування громадськості про надходження та використання благодійних внесків батьків здійснюється через звіти членів батьківських комітетів на групових та загальних зборах батьків, інформування на сайті закладу у мережі Інтернет.
Ще раз слід підкреслити, що саме створення належних умов для безпечного та комфортного перебування дітей у закладі, у спільній взаємодії батьків та працівників закладу, сприяло успішній результативності проведення навчально-виховної діяльності з дітьми, охороні та зміцненні здоров’я дітей.
Дякуємо за підтримку, допомогу і співпрацю!

Звіт завідувача про діяльність дошкільного навчального закладу № 6 «Дзвіночок» загального типу Мелітопольської міської ради Запорізької області перед колективом та громадськістю за 2019-2020 н. р.

Дошкільний навчальний заклад № 6 «Дзвіночок» загального типу здійснює свою діяльність відповідно Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», «Про охорону дитинства» та інших чинних актів вищих органів державної влади.

Дошкільний заклад працює за 5 – денним робочим тижнем. Режим роботи закладу 6.30 – 17.00 , чергова група 6.00 – 18.00. Навчальний рік у дошкільному закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня - оздоровчий період. Дошкільний заклад працює в україномовному режимі.

Зарахування дітей до дошкільного закладу здійснюється на підставі заяв батьків, або осіб, що їх замінюють, ксерокопії свідоцтва про народження дитини, медичної довідки, довідки про епідеміологічне оточення, що відповідає п. 6 «Положення про дошкільний заклад».

В дошкільному навчальному закладі працює 4 групи (1 – ясельна, 3 - садові), виховується - 121 дитина, при плановому контингенті 75 дітей. Заклад відвідують 7 дітей з багатодітних родин, 5 дітей, де батько учасник АТО, 1 дитина зі статусом ВПО. Ці діти в повному обсязі користуються пільгами, передбаченими чинним законодавством.

В дошкільному навчальному закладі № 6 працює 24 співробітники, з них 10 педагогів: 2 педагога мають категорію спеціаліст, 5 – спеціаліст першої категорії, 2 – спеціаліст другої категорії, 1 педагог – 9 тарифний розряд.

Важливим етапом у підвищенні методичного та професійного рівня педагогічного колективу стала атестація (3 педагога) і курсова перепідготовка (1 педагог). Засобом реалізації дистанційного навчання, програмування саморозвитку є участь педагогів у вебінарах (10 педагогів).

В закладі постійно ведеться робота по соціальному захисту працівників відповідно до Колективного договору, який складений між адміністрацією і трудовим колективом закладу. Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально-економічних, виробничих і трудових відносин, щодо соціально-трудових пільг, гарантій, компенсацій адміністрація та орган профспілкової первинної організації забезпечують належні умови соціального захисту працівників.

Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період літньої оздоровчої кампанії. Зміст річного плану структурований у відповідності до рекомендацій інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України, молоді та спорту України від 03.07.2009 р. № 1/9-455 «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах». План схвалено педагогічною радою 30.08.2019 року, затверджено завідувачем закладу. Розроблений та затверджений розклад занять, заняття планувалися переважно у першій половині дня, спираючись на санітарні вимоги та граничне допустиме навантаження. Режим дня затверджений керівником закладу та погоджений з держпродспоживслужбою міста.

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створенні умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку. Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, формуванню їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Система методичної роботи в контексті виконання річних завдань

Педагогічний колектив поглиблено працював над проблемною темою «Комплексний підхід до організації роботи з формування творчої особистості». Роботу педагогів було спрямовано на вирішення завдань всебічного розвитку індивідуальності кожної дитини на основі виявлення здібностей, формування інтересів і потреб, мотивації до досягнення успіхів, збереженню фізичного, психічного і духовного здоров’я дітей. Були визначені пріоритетні завдання:

1. Впровадження нестандартних форм організації освітньо - виховного процесу з екологічного виховання для формування творчої особистості дитини.

2. Розвиток творчої особистості дошкільника та професійної компетентності дорослого в руслі патріотичного виховання шляхом взаємодії з сім’єю.

Для реалізації завдання «Професійне зростання творчої активності педагога через впровадження в освітній процес інформаційних технологій» були проведені: педагогічна рада «Інтерактивні технології як засіб підвищення якості дошкільної освіти», в ході якої педагоги систематизували свої знання з використання інформаційно - комунікаційних технологій для покращення системи навчання дітей; створення технологічного парку «Академія творчості» збагатила досвід педагогів, спонукала вихователів до активної творчої діяльності.

В рамках семінару - практикуму «Засоби формування професійної компетентності молодих спеціалістів», який сприяв росту педагогічної майстерності молодих вихователів, були проведені такі форми роботи: ділова гра, тиждень молодого вихователя (діагностика «Дерево професійного зростання», презентація «Імідж сучасного вихователя», кейс – метод «Проблема по колу»).

Реалізуючи завдання «Розвиток художньо – естетичної компетенції дошкільника засобами зображувальної діяльності» були проведені такі форми роботи з педагогами: мозкова атака «Формування естетико – емоційного ставлення дитини до навколишнього світу» (Зініна О.), презентація «Виховуємо творчу особистість» (Журавська Ю.), «Місце та роль гурткової роботи у формуванні життєвої компетенції» ( з досвіду роботи, Черданцева Г.), арт – терапія «В гостях у пісочної феї» (Зініна О.), арт – кафе «Пейзажна лірика» (Черданцева Г.).

Заслуговує на увагу результативність педагогічної ради «Творчий розвиток особистості в процесі реалізації педагогічної взаємодії», майстер – клас «Сучасні технології розвитку сенсорно – пізнавальних та математичних компетенцій», квест «Місто моєї мрії» які сприяли підвищенню знань та педагогічної майстерності педагогів та надали можливість педагогам опанувати особливості роботи з дітьми по даному питанню.

Підвищилась активність педагогів у місцевих конкурсах фахової майстерності, а саме: «Новорічна іграшка» (І місце, Нестерова Н., Малєва А.), «Сам собі рятівник» (Нестерова Н., Фабріціус Л.).

Постійно проводиться робота щодо розбудови єдиного інформаційного освітнього простору: систематично оновлюється сайт дошкільного закладу, впроваджується програма «Курс: Дошкілля», забезпечується електронна реєстрація дітей в ДНЗ. Події діяльності дошкільного закладу систематично висвітлюються на сторінках міських ЗМІ, сайті закладу.

Колектив налаштований на участь в методичних заходах міського рівня, а саме на майстер – класи, тренінги, вебінари. Наголошено педагогам на публікації своїх авторських розробок, конспектів, сценаріїв.

Методичною службою закладу налагоджено співпрацю з різними інституціями міста — Парк ім. М. Горького, бібліотекою ім. М. Горького, державною пожежно-рятувальною частиною, що підвищує статус закладу та довіру соціального середовища.

Підвищення психолого-педагогічної культури батьків

Одним із головних пріоритетів у практиці роботи дошкільного навчального закладу на сучасному етапі є співпраця з родиною.

Налагодження дієвих форм спілкування через організацію та проведення конкурсів, майстер-класів, виставок, акцій; можливості нетворкінгу (спілкування через соціальну мережу Viber, сторінку у Faceboоk, сайт та блоги спеціалістів), дає змогу реалізувати принцип партнерської взаємодії, сприяє осучасненню освітнього процесу, оперативному реагуванню на запити й потреби родин, створенню позитивного іміджу закладу.

Добре зарекомендувала себе робота Консульт пункту (кер. Мартинова Т.І.), яка забезпечує плідну співпрацю на засадах взаємної довіри й поваги, сприяє досягненню балансу прав, обов’язків і відповідальності всіх учасників освітнього процесу.

Наступність ЗДО та початкової школи

Реалізація та методичне забезпечення принципів наступності між дошкільною та початковою ланками освіти в контексті нового Державного стандарту відбувалась через організацію семінару «Партнерська взаємодія в рамках наступності дошкільної та початкової ланки освіти», який надав змогу підвищити професійну компетентність педагогів; ознайомити з новими формами методичної роботи, спрямованої на підвищення мотивації педагогів до змін в умовах реформи освіти; залучити освітян до активного пошуку шляхів мотивації дітей дошкільного віку та учнів початкової школи до навчання.

Аналіз якості освіти, позитивна динаміка рівня компетентності старших дошкільників, дозволяють говорити про правильно обрану систему роботи педагогів старшої групи і методичної служби в цілому впродовж навчального року.

Узагальнені висновки щодо здобутків, труднощів, недоліків у роботі ДНЗ у 2019/2020 н. р.

Аналіз роботи ЗДО за навчальний рік показав, що для реалізації поставлених завдань були об’єднанні зусилля педагогічного колективу та адміністрації. Вдало підібрані форми методичної роботи з кадрами позитивно вплинули на організацію життєдіяльності та рівень досягнень дітей.

Роботу педагогічного колективу за минулий навчальний рік оцінено як задовільну.

Виходячи з аналізу освітньої і методичної роботи у 2019/2020 н. році, роботу педагогічного колективу за минулий навчальний рік оцінено як задовільну з врахуванням завдань, які потрібно вирішити:

· реформувати предметно-розвивальне середовище закладу дошкільної освіти для повноцінної організації ігрової діяльності дошкільника, з метою їх цілісного і всебічного розвитку;

· формувати спільну партнерську діяльність всіх учасників освітнього процесу в умовах сьогодення з втіленням нетворку.

Методична служба закладу вважає доцільним продовжити роботу над:

- стимулюванням навичок ефективної комунікації дошкільників через ігрову діяльність;

- забезпеченням інформаційної відкритості закладу шляхом участі педагогів у фахових конкурсах, вихованців в конкурсах творчого спрямування.

- формуванням позитивного іміджу дошкільного закладу через оптимізацію медіа освітнього середовища;

- впровадженням проєктних, квест, ІК, мультимедійних технологій в освітній процес закладу;

Кiлькiсть переглядiв: 115

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.