ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ДНЗ № 6 2018 - 2023 Р.

І. ВСТУП

Програма розвитку дошкільного навчального закладу визначає основні напрями, пріоритети, завдання та їх реалізацію засобами кадрової, соціальної політики, управлінням і фінансуванням, структурними і змістовними змінами в розвитку навчальної системи ЗДО.

Планування розвитку навчальної системи дошкільного закладу до 2023 року зумовлено необхідністю кардинальних змін, спрямованих на підвищення якості і конкурентоспроможності закладу, вирішення стратегічних завдань, що стоять перед закладом в нових економічних і соціокультурних умовах.

Дошкільна освіта – це стратегічний ресурс для всебічного розвитку дитини та забезпечення її національних інтересів, а також зміцнення авторитету та іміджу закладу, де створені умови для самореалізації кожної особистості.

Враховуючи основні положення Національної доктрини розвитку освіти, увага педагогів все більш фокусується на створенні моделі дошкільного навчального закладу, як відкритої цілеспрямованої соціальної системи, яка використовує в своїй діяльності загальні закономірності сучасного менеджменту.

Визнання необхідності свідомого управління змінами, їх передбачення, регулювання, пристосування до змінюючих зовнішніх умов прискорює процес оновлення діяльності в ЗДО. Тому питання суттєвих змін до деяких підходів до планування діяльності закладу освіти потребує значного корегування. Потребує оновлення навчальної бази закладу, поширення використання інтерактивних форм впливу на педагогічний процес; організація навчання дітей за методиками та технологіями, які активізують розумову діяльність і творчо організовують освітній простір.

На сучасному етапі плідна співпраця усіх учасників освітнього процесу набуває найактуальнішого змісту, насамперед по створенню та оптимізації гармонійного розвивального середовища для дорослих і дітей.

Програма забезпечення якості освітньої діяльності закладу дошкільної освіти визначає стратегічні пріоритети розвитку установи, започатковує організаційні шляхи її реалізації, обґрунтовує ресурсні потреби. Вона скеровує учасників навчально- виховного процесу до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, суспільства та держави на засадах європейських вимірів якості освіти.

Програма спрямована у площину цінностей особистісного розвитку, варіативності і відкритості дошкільного закладу, зумовлює модернізацію факторів, від яких залежить якість навчально-виховного процесу, зміст, методи, форми навчання і виховання, система контролю і оцінювання, управлінські рішення, взаємовідповідальність учасників освітнього процесу.

ІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ.

ІІІ. МОДЕЛЬ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ДНЗ

IV. ІНФОРМАЦІЙНО - АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ

V. ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Освітня програма дошкільної освіти дошкільного навчального закладу № 6 «Дзвіночок» загального типу Мелітопольської міської ради Запорізької області на 2020 – 2021 н. р.

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма розроблена відповідно до вимог Законів України «Про освіту»,«Про дошкільну освіту»,«Про забезпечення функціонування української мови якдержавної», Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) та Концепції Нової української школи.Освітня діяльність в дошкільному навчальному закладі у 2019/2020 навчальному році буде організована відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Указу Президента України від 13.10.2015 №580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді», Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 №641), Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 №305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 №446), листів Міністерства освіти і науки: «Організація роботи вдошкільних навчальних закладах улітній період» (від 16.03.2012 №1/9‑198), «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи вдошкільних навчальних закладах улітній період»(від 28.05.2012 №1/9-413), «Про розроблення програм для дошкільної освіти» (від 28.02.2013 №1/9-152), «Щодо вирішення окремих питань діяльності керівників гуртків дошкільних навчальних закладів» (18.09.2014 №1/9-473), «Щодо організації роботи змузичного виховання дітей удошкільних навчальних закладах» (від02.09.2016 №1/9-454), «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи вдошкільних навчальних закладах» (від02.09.2016 №1/9-456), «Про організацію національно-патріотичного виховання удошкільних навчальних закладах» (від25.07.2016 №1/9-396), «Щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти збатьками вихованців» (від 11.10.2017 №1/9-546), «Щодо забезпечення наступності дошкільної тапочаткової освіти» (від 19.04.2018 №1/9‑249), «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році» (від 02.07.2019 № 1/9-419), «Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти інауки України для використання узакладах освіти у2019/2020 навчальному році» ( від 10.06.2019 №1/9-365), «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах» ( від12.10.2015 №1/9-487), «Щодо організації інклюзивного навчання узакладах освіти у2019/2020н.р»(від 26.06.2019 №1/9-409), «Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти» (від 14.02.2019 №1/11-1491), власного статуту та інших нормативно-правових документів в сфері освіти

Цілі і задачі реалізації освітньої програми
Принципи, форми і методи освітньої діяльності
МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ
Соціально-комунікативна компетенція
Пізнавальна компетенція
Мовленнєва компетенція
Фізична компетенція
Художньо – естетична компетенція
Ігрова діяльність
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РОЗДІЛ
Організація розвивального середовища
Особливості традиційних подій, свят і заходів
ДОДАТКИ
Річний план роботи закладу на 2020 – 2021 н. р.
План роботи на літньо – оздорвчий період.

Кiлькiсть переглядiв: 126

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.